מבשלות בירה

מגוון פתרונות מתקדמים למבשלות לייצור תעשייתי של בירה ולמבשלות מסחריות לייצור תפוקה בכמויות גדולות ובאיכות מיטבית

דוודים ותססים
בקבוקים